Zapisy na wydarzenia

Poniżej znajdziesz wszystkie wydarzenia Tygodnia Jakości Kształcenia uporządkowane według poszczególnych dni. Dokładne opisy wydarzeń znajdziesz tutaj.
Żeby zapisać się na wydarzenia należy założyć konto i zalogować się do systemu.
Lista wydarzeń rozwinie się po kliknięciu w dany dzień.
Możesz przeglądać wydarzenia według wersji językowej, korzystając z poniższego filtru:
9:00 - 11:30
Seminarium otwierające: Dydaktyka akademicka: szanse i kierunki rozwoju
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 221
12:00 - 14:30
Seminarium: Jak uczyć, by nauczyć? - sprawdzone strategie kształcenia
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 131
15:00 - 16:00
Seminarium: Una Europa – europejski uniwersytet przyszłości
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 224
9:00 - 10:00
Jak zwiększać interaktywność podczas zajęć zdalnych
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: BigBlueButton
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
9:30 - 10:00
Virtual Erasmus and Task-Based Learning: How to Promote Learner Autonomy through International Collaboration
Zajęcia prowadzone w języku angielskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 274
10:00 - 11:30
Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
10:00 - 11:00
Głos Twoim narzędziem pracy – zadbaj o niego
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 176
11:00 - 12:30
Komunikacja ze studentami w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
13:00 - 14:30
Zajęcia z pasją. Urozmaicenie zdalnych zajęć dydaktycznych poprzez wprowadzenie drobnych, inspirujących elementów
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
13:00 - 14:00
Potrzeby, problemy i dobre praktyki – dydaktyczny hyde-park – spotkanie dla pracowników Wydziału Chemii
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 281
15:00 - 16:30
„Uczyć jak mistrzowie” – inspiracje dydaktyczne z University College London
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
16:00 - 17:00
Koncentracja i skupienie podczas zdalnego nauczania
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
17:00 - 18:00
Języki żydowskie przez internet: ABC języka hebrajskiego
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 30
18:00 - 20:00
Mentoring, Action Learning i Spotkania Retrospektywne, czyli indywidualne i grupowe formy kształcenia
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: Click Meeting
Dostępne miejsca: 437
10:00 - 11:00
Praca w czasach pandemii
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
12:00 - 13:00
Świat na krawędzi - jak skutecznie uczyć i informować o grożącej nam katastrofie klimatyczno-ekologicznej
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 241
12:00 - 13:00
Czego nie wiesz o MS Teams, a na pewno chciałbyś wiedzieć
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 148
14:00 - 15:30
Prawo autorskie w zdalnym nauczaniu
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
14:00 - 16:00
Jak wam się podoba zdalne nauczanie? Debata nauczycieli i studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 277
15:00 - 16:00
Prawa i obowiązki studenta
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
15:00 - 16:00
Nauczanie zdalne a zdrowie psychiczne i fizyczne
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
16:00 - 17:30
Zastosowanie coachingu akademickiego w rozmowie pohospitacyjnej
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
16:00 - 17:30
Języki żydowskie przez internet: ABC języka jidysz
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 39
16:00 - 18:00
Debata o jakości kształcenia na Wydziale Chemii
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 292
18:00 - 19:30
Debata o nauczaniu i uczeniu się języków obcych na uczelniach 
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 262
9:00 - 9:45
Webquest- sposób na wykorzystanie zasobów internetu i wzmocnienie zaangażowania studentów w trakcie zajęć zdalnych
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
9:30 - 11:00
Motywacja i aktywizacja osób uczących się w nauczaniu zdalnym
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
10:00 - 11:00
Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 206
10:00 - 11:00
Limbering Up For The Next Academic Year - a HyFlex Proposal
Zajęcia prowadzone w języku angielskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 2
10:00 - 11:00
Cyfrowe zasoby nauki w Repozytorium UJ
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 168
11:00 - 12:30
Dostępny (online), ale czy dla wszystkich?
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
12:00 - 13:00
Kamera... akcja! Jak mówić (i wyglądać) przed kamerą
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 161
13:00 - 14:00
Możliwości wymiany międzynarodowej i krajowej dla studentów i doktorantów UJ
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 36
15:00 - 16:00
Prawa i obowiązki studenta
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 3
16:00 - 17:00
Zapraszam na spacer! O wirtualnym zwiedzaniu miejsc wszelakich
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
16:30 - 18:30
Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej Spadkobiercy Puszkina (Конкурс художественного чтения русской поэзии Наследники Пушкина)
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 42
17:00 - 18:00
Prawa i obowiązki studenta
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 8
17:00 - 18:00
W internecie nikt nie wie, że jesteś psem? Krótki poradnik jak sprawić, by internet był lepszym miejscem
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 259
17:00 - 20:00
Best UJ Presentation
Zajęcia prowadzone w języku angielskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 261
18:30 - 20:30
Wydziałowa debata o jakości kształcenia (Wydział Polonistyki)
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 260
19:00 - 19:45
Конкурс «Выдающиеся русские художники. Имена и картины»
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 44
9:00 - 10:00
Crowdsourcing akademicki w dydaktyce i pracy naukowej
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 2
9:30 - 11:00
Gry i nauczanie zdalne
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
11:00 - 12:00
Netykieta czyli o normach grzeczności obowiązujących w Internecie
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
11:30 - 13:00
Uniwersytet - ethos i etykieta
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 265
12:00 - 13:30
Rozbudowa elementów interaktywnych w nauczaniu dystansowym – szersze wykorzystanie możliwości MS Teams oraz OneNote
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 0 można zapisać się na listę rezerwową
13:00 - 14:30
Netnografie i etnografie mediów cyfrowych
Zajęcia prowadzone w języku polskim
Miejsce: MS Teams
Dostępne miejsca: 5